Neem contact op

Nieuwe centrummanager

Op dinsdag 15 januari jongstleden is er met veel mooie woorden en opgehaalde herinneringen afscheid genomen van Tiny van der Feltz. Zij is de moeder van het Centrum Management, heeft het vorm gegeven, ontwikkeld en gebracht tot waar het nu is en uit alle toespraken kwam naar voren hoe waardevol dit is gebleken en hoezeer haar inzet gedurende deze afgelopen jaren is gewaardeerd. Zij heeft het stokje nu overgedragen aan mij en ik hoop dat ik, na enig inwerken, een volwaardige opvolgster zal kunnen zijn.

Vol enthousiasme en energie ga ik aan de slag en ik hoop u, onder andere via dit medium, op de hoogte te kunnen houden van alle activiteiten in en andere wetenswaardigheden van ons mooie en gezellige Centrum.

Met enthousiaste groet,

Frédérique Diepstraten

Stichting Centrum Management Wassenaar, Centrum Manager.

Wassenaar Centrum Winkelen in stijl in de groene oase van de randstad.