Éénrichtingsverkeer Johan de Wittstraat

In het Centrum-verkeersplan van Wassenaar is besloten om bij de herinrichting van de Johan de Wittstraat éénrichtingsverkeer in te voeren. Dit in verband met de beschikbare wegbreedte en de grote hoeveelheid schoolgaande kinderen die hier fietsen. Daarbij moest een keuze worden gemaakt voor een rijrichting. Beide rijrichtingen hebben voor- en nadelen.

Na uitvoerig beraad is aanvankelijk gekozen voor de rijrichting van noord naar zuid (vanaf de Van Zuylen van Nijeveltstraat richting de Lange Kerkdam).Toch is er een tweedeling ontstaan in Wassenaar over de gemaakte keuze in de rijrichting. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om na 6 maanden de rijrichting tijdelijk (ook gedurende 6 maanden) om te draaien, van zuid naar noord (vanaf de Lange Kerkdam richting de Van Zuylen van Nijeveltstraat). Op basis van de ervaringen en metingen van beide rijrichtingen wordt vervolgens een definitieve keuze gemaakt.

Het eenrichtingsverkeer in de Johan de Wittstraat staat op zichzelf niet ter discussie, het gaat slechts om het bepalen van de juiste rijrichting. Ook blijft de uitzondering voor (brom)fietsverkeer van kracht.

Uw mening telt! Daarom kunt u een enquête over de rijrichting invullen. In de enquête wordt gevraagd naar uw oordeel over de meest gewenste rijrichting in de Johan de Wittstraat. Er is daarbij ruimte uw keuze toe te lichten en daarnaast aanvullende suggesties in te dienen. Daarnaast worden enkele vragen naar uw achtergrond gesteld, zoals leeftijd, meest gebruikte vervoermiddel en waar in Wassenaar (of daarbuiten) u woont. Zo kan er een compleet beeld gevormd worden van de gebruikers van de Johan de Wittstraat. U vindt de enquete op de site van de gemeente Wassenaar, www.wassenaar.nl onder het kopje Nieuwsberichten. De enquête kunt u invullen tot zondag 17 februari.

Wassenaar Centrum Winkelen in stijl in de groene oase van de randstad.